หนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ หนองคาย หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หนองคาย หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ หนองคาย หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด หนองคาย Ø
หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงานหนองคาย

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 180188 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 171082

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/Sales Engineer

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย/Sales Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 1 บ.

งานประจำ : 1 บ. หนองคาย
งานขายสินค้าเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 04/01/2565

เลขที่ประกาศ : 157384

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกรแผนกควบคุมคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างเภสัชกรแผนกควบคุมคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
ตรวจวิเคราะงานทางกายภาพเคมีของผลิตภัณฑ์
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 04/08/2564

เลขที่ประกาศ : 130028

ตำแหน่งงานว่างdigital marketing online marketing

ตำแหน่งงานว่างdigital marketing online marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
บริหารจัดการเนื้อหาในสื่อดิจิทัล ออกแบบดูแลเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์
มีประสบการณ์ตรงและความรู้ในสายงาน Digital Marketing
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 02/08/2564

เลขที่ประกาศ : 130023

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
- รับผิดชอบงานด้านเอกสาร แปลเอกสาร จัดเก็บเอกสาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
- ช่วยเหลือผู้บริหารในการร่างจดหมาย ติดต่อประสานงาน จัดการข้อมูลให้กับผู้บริหาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
- ติดต่อดูแลลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในการส่ง-รับเอกสาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก และองค์กรต่างชาติ
- ดูแลตารางการนัดหมายงานต่างๆ ของผู้บริหาร
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 01/08/2564

เลขที่ประกาศ : 130024

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนดี ตามตก

งานประจำ : เงินเดือนดี ตามตก หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
- ออกแบบกล่อง package ผลิตภัณท์อาหารเสริม
- ออกแบบงาน graphic อื่นๆเช่น logo ใบปลิว แบนเนอร์
- ออกแบบแคตตาล๊อต นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- งานออกแบบที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย
- สามารถดีลงานกับโรงงานได้เอง
-มีประสบการณ์ในการเขียนเวป ดูแล เว็ปไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 01/08/2564

เลขที่ประกาศ : 130025

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนดี ตามตก

งานประจำ : เงินเดือนดี ตามตก หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
- ออกแบบกล่อง package ผลิตภัณท์อาหารเสริม
- ออกแบบงาน graphic อื่นๆเช่น logo ใบปลิว แบนเนอร์
- ออกแบบแคตตาล๊อต นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- งานออกแบบที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย
- สามารถดีลงานกับโรงงานได้เอง
-มีประสบการณ์ในการเขียนเวป ดูแล เว็ปไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 01/08/2564
เลขที่ประกาศ : 130026

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนดี ตามตก

งานประจำ : เงินเดือนดี ตามตก หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
- ออกแบบกล่อง package ผลิตภัณท์อาหารเสริม
- ออกแบบงาน graphic อื่นๆเช่น logo ใบปลิว แบนเนอร์
- ออกแบบแคตตาล๊อต นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- งานออกแบบที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย
- สามารถดีลงานกับโรงงานได้เอง
-มีประสบการณ์ในการเขียนเวป ดูแล เว็ปไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 01/08/2564

เลขที่ประกาศ : 130027

ตำแหน่งงานว่างCreative Content Editor , copy writer

ตำแหน่งงานว่างCreative Content Editor , copy writer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด เช่น Social Media, Official website, Email และสื่ออื่นๆตามที่มอบหมาย
- ดูแล Artwork ของ Content ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด
- ดูแลเนื้อหาโฆษณาและให้ความรู้ประกอบการขายตามคาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์สินค้า
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 01/08/2564

เลขที่ประกาศ : 130029

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนดี ตามตก

งานประจำ : เงินเดือนดี ตามตก หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
- ออกแบบกล่อง package ผลิตภัณท์อาหารเสริม
- ออกแบบงาน graphic อื่นๆเช่น logo ใบปลิว แบนเนอร์
- ออกแบบแคตตาล๊อต นามบัตร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- งานออกแบบที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย
- สามารถดีลงานกับโรงงานได้เอง
-มีประสบการณ์ในการเขียนเวป ดูแล เว็ปไซต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 01/08/2564

เลขที่ประกาศ : 140775

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ชาย/หญิง)--(ทำงานที่อ. ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ชาย/หญิง)--(ทำงานที่อ. ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของอาหารและยา ใช้เครื่องมือพื้นฐานเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ เข้าใจในมาตรฐานการผลิต GMP และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 01/08/2564

เลขที่ประกาศ : 140776

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (หญิง)--(ทำงานที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี (หญิง)--(ทำงานที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
ทำบัญชี วิดคราะห์ผลการดำเนินงาน ยอดขาย ต้นทุนการผลิต ต้นทุนของเสีย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และการใช้จ่ายเงินลงทุนของบริษัท พร้อมทั้งจัดทำรายงานวิเคราะห์สรุปประเด็นสำคัญ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 01/08/2564

เลขที่ประกาศ : 140777

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร หญิง (ภาษาอังกฤษ)--(ทำงานที่อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์)

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการผู้บริหาร หญิง (ภาษาอังกฤษ)--(ทำงานที่อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์)

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
-รับผิดชอบงานด้านเอกสาร แปลเอกสาร จัดเก็บเอกสาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
-ช่วยเหลือผู้บริหารในการร่างจดหมาย ติดต่อประสานงาน จัดการข้อมูลให้กับผู้บริหาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
-ติดต่อดูแลลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในการส่ง-รับเอกสาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก และองค์กรต่างชาติ
-ดูแลตารางการนัดหมายงานต่างๆ ของผู้บริหาร
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 01/08/2564
เลขที่ประกาศ : 142956
เลขที่ประกาศ : 161321

ตำแหน่งงานว่างขายน้ำมันเครื่อง ENEOS. JAPAN'S NO. 1 Oil Company

ตำแหน่งงานว่างขายน้ำมันเครื่อง ENEOS. JAPAN'S NO. 1 Oil Company

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 บาท รวมค่าน้ำม

งานประจำ : 22,000 บาท รวมค่าน้ำม หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย
1. ออกตลาดจำหน่ายน้ำมันเครื่องให้กับกลุ่มเป้าหมาย
2. รับผิดชอบดูแลและรายงานสต๊อกสินค้า
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 19/06/2564

เลขที่ประกาศ : 152234

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน รพ.สัตว์พนาลัย (ปากเกร็ด)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เวชระเบียน รพ.สัตว์พนาลัย (ปากเกร็ด)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
ปฎิบัติงานด้านลงทะเบียน ค้นหารับคืนแฟ้มเวชระเบียน จัดเก็บแฟ้มทะเบียนประวัติการรักษาของสัตว์ป่วย
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 07/01/2564

เลขที่ประกาศ : 147947

ตำแหน่งงานว่างบาริสต้า (ปากเกร็ด)นนทบุรี

ตำแหน่งงานว่างบาริสต้า (ปากเกร็ด)นนทบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 12000 ขึ้นไป

งานประจำ : 12000 ขึ้นไป หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
มีประสบการณ์ทำงานร้านกาแฟ ทำกาแฟ และสามารถทำลาเต้อาร์ตได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปฎิบัติงานแคชเชียร์
บริหารสต๊อกสินค้า
ดูแลร้านให้มีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ดูแลความสะอาดภายในร้าน

หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 06/11/2563

เลขที่ประกาศ : 147944

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ปากเกร็ด)นนทบุรี

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน (ปากเกร็ด)นนทบุรี

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 บ.

งานประจำ : 9,000 บ. หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
-ทำความสะอาดและดูแลงานความเรียบร้อยในโรงพยาบาล
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 06/11/2563

เลขที่ประกาศ : 147673

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟ

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 หนองคาย โพนพิสัย จุมพล
มีความรู้เรื่องกาแฟ ชงเครื่องดื่มตามสูตร
สามารถคิดต้นทุนกาแฟได้
สามารถจัดทำระบบสต๊อกของได้
สามารถจัดการพนักงานให้ทำงานในระบบได้
บริหารยอดขาย
บริหารพนักงาน
ดูแลด้านงานบริการลูกค้าและความสะอาดภายใน
สรุปรายงานอุปกรณ์และวัตถุดิบคงเหลือส่งผู้จัดการร้านทุกวันหลังปิดการขาย

หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 04/11/2563
เลขที่ประกาศ : 111506

ตำแหน่งงานว่างการเงิน ธุรการ ประสานงานสินค้าตู้เติมเงินบุญเติมหนองคาย

ตำแหน่งงานว่างการเงิน ธุรการ ประสานงานสินค้าตู้เติมเงินบุญเติมหนองคาย

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-12,000

งานประจำ : 9,000-12,000 หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย
1.ดูระบบของตู้บุญเติม เรื่องเงินเครดิตในระบบของตู้บุญเติม
2.ทำเอกสารการเปิดตู้เก็บเงิน ของตู้บุญเติมในลักษณะตู้เช่า
3.นับเงินเหรียญ/แบงค์ ที่ทางทีมขายเปิดตู้นำส่งออฟฟิต
4.สามารถประสานงานกับทีมขายในเรื่องการรับส่งข้อมูล การแจ้งงานได้
5.สามารถทำรายงาน word excel การออกแบบคิดสูตรคำนวนได้
6.ทนต่อความกดดันของงาน ที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับเพิ่มได้
หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111507

ตำแหน่งงานว่างสนับสนุนประสานงานขายสินค้าน้ำมันหล่อลื่นแบรนด์ ENEOS น้ำมันจากญี่ปุ่น

ตำแหน่งงานว่างสนับสนุนประสานงานขายสินค้าน้ำมันหล่อลื่นแบรนด์ ENEOS น้ำมันจากญี่ปุ่น

งานประจำ : เงินเดือน ทดลองงาน 8500 +คอมมิช

งานประจำ : ทดลองงาน 8500 +คอมมิช หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย
1.โทรหาลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า เสนอสินค้า
2.ทำเอกสาร ลงทะเบียนลูกค้าในระบบ
3.จัดเก็บเอกสารลูกค้า จัดเก็บแฟ้มข้อมูล ทำรายงานเอกสารฝ่ายขาย

หางานหนองคาย รับสมัครงานหนองคาย : 24/11/2562

หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงานหนองคาย
หนองคาย ฝึกงานหนองคาย งานชั่วคราวหนองคาย งานนอกเวลาหนองคาย งานประจำหนองคาย งานราชการหนองคาย งานต่างประเทศหนองคาย งานอื่นๆหนองคาย
หางานหนองคาย สมัครงานหนองคาย รับสมัครพนักงานหนองคาย
หนองคาย ฝึกงานหนองคาย งานชั่วคราวหนองคาย งานนอกเวลาหนองคาย งานประจำหนองคาย งานราชการหนองคาย งานต่างประเทศหนองคาย งานอื่นๆหนองคาย